4 de maig de 2017

L’horari intensiu escolar



L’horari escolar, ha canviat bastant del canvi de col·legi a institut. Ara fem un horari intensiu, i això té punts bons i punts dolents per als estudiants.

Per una part, tenim tota la tarda lliure i això ja és un gran avantatge, perquè ens podem organitzar millor el temps. Hem passat de fer dos viatges a un sol viatge, ens estalviem diners i podem dedicar més temps a altres activitats o estudiar.

Per contra, hem de matinar, i això és una cosa que a molta gent no li agrada gens.També cal reconèixer que dinem molt tard, i que són moltes hores seguides de classe.

En conclusió, crec que és millor matinar que no pas tindre que tornar a tarda i perdre tant de temps. Així tenim tota la tarda lliure per dedicar-la a estudiar o fer esport.



David Domingo