10 de maig de 2011

Love's acolyte, d'Elsa Gidlow
Love's acolyte

 

Many have loved you with lips and fingers
And lain with you till the moon went out;
Many have brought you lover's gifts!
And some have left their dreams on your doorstep.

But I who am youth among your lovers
Come like an acolyte to worship,
My thirsting blood restrained by reverence,
My heart a wordless prayer.

The candles of desire are lighted,
I bow my head, afraid before you,
A mendicant who craves your bounty
Ashamed of what small gifts she brings.


Elsa Gidlow 
 

Devot de l'amor

Molts t'han estimat amb llavis i dits
I han estat al teu costat fins que la lluna se'n va anar;
Molts t'han portat regals d'amor!
I molts han deixat els seus somnis al teu portal.

Però jo sóc el més jove entre els teus amants
Vinc com un devot per a adorar-te,
La meva passió refrenada amb reverència,
El meu cor predicador callat.

Les candeles del desig estan enceses,
Inclino el meu cap, atemorit davant teu,
Com un captaire que demana la teua caritat
Avergonyit dels petits regals que porta.


Traducció de Paula Morralla.