10 de maig de 2011

Faula, de Francis PongeFable

 
Par le mot par commence donc ce texte 
Dont la première ligne dit la vérité,
Mais ce tain sous l’une et l’autre
Peut-il être toléré?
Cher lecteur déjà tu juges
La de nos difficultés...

(APRÈS sept ans de malheurs
Elle brisa son miroir).

 
Francis PongeFaula

 
Pel mot per comença doncs aquest text
on la primera línia diu la veritat,
Però aquest estany sota l'un i l'altre
Pot ser tolerat?
Benvolgut lector, tu ja jutges
Vet aquí els nostres entrebancs...

(DESPRÉS de set anys de desgràcies
Ella va trencar el mirall).


Traducció d'Albert Aragonés.